Dao cắt đôi mẫu kiểm tra mối hàn


Dao cắt đôi mẫu kiểm tra mối hàn

ĐẶC TÍNH

    Đối với sản xuất nhanh chóng và dễ dàng mẫu thử từ các vỉa hàn màng theo DVS 2225

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Không có tài liệu.
Không có video.